31 มกราคม 2553

โผตำรวจภาค 8 คลอดหลังยื้อกันพักใหญ่

ในที่สุดการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ก็จบสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อย เมื่อ พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ได้ลงนามในคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ มีการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งสิ้นรวม 224 ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ดังนี้

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 29/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 64 ราย

คำสั่ง ตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 30/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ จำนวน 160 รายสำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ต มีตำแหน่งสำคัญๆ ที่มีการโยกย้ายในครั้งนี้ คือ
1. พ.ต.อ.ปวีณ พงศ์สิรินทร์รอง
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี"

2. พ.ต.อ.ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์
ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่"

3. พ.ต.อ.พรศักดิ์ นวนหนู
ผกก.สภ.เมืองสุราษฎ์ธานี ย้ายมาเป็น "รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต"

4. พ.ต.อ.พีรยุทธ การะเจดีย์
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต"

5. พ.ต.อ.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค
ผกก.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "ผกก.สภ.คุระบุรี จว.พังงา"

6. พ.ต.อ.ไกรทอง จันทร์ทองใบ
ผกก.สภ.สุขสำราญ จว.ระนอง ย้ายมาเป็น "ผกก.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต"

7. พ.ต.อ.สมศักดิ์ แก้วมี
ผกก.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "ผกก.สภ.เมืองพังงา"

8. พ.ต.อ.เอกวุฒิ เสน่ห์พร
ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 ย้ายมาเป็น "ผกก.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต"

9. พ.ต.ท.ชาณุชาญ ชลสุวัฒน์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต"

10. พ.ต.ท.นรินทร์ สังข์แก้ว
รอง ผกก.สส.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8"

11. พ.ต.ท.พงศวัชร์ ขวัญชัยพฤกษ์
รอง ผกก.ปป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "ผกก.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต"

12. พ.ต.ท.วิชิต อินทรศร
รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "ผกก.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต"

13. พ.ต.ท.วีรวัฒน์ จันทรวิจิต
รรอง ผกก.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "ผกก.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่"

14. พ.ต.ท.เสริมพันธุ์ ศิริคง
รอง ผกก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "ผกก.กกสส.ภ.จว.ชุมพร"

15. พ.ต.ท.ทัศนัย โอฬาริกเดช
พงส.(สบ.3) กลุ่มงาน สส.บก.ปปป.บช.ก. ย้ายมาเป็น "รอง ผกก.ปป.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต"

16. พ.ต.ท.ประสาน กิจบรรทัด
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.8"

17. พ.ต.ท.ปรัชญา จันทร์สมวงศ์
รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครศรีฯ ย้ายมาเป็น "รอง ผกก.ปป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต"

18. พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย ผะอบเพ็ชร์
พงส.(สบ.3) สภ.เมืองภูเก็ต ย้ายไปเป็น "รอง ผกก.สส.สภ.ปากน้ำ จว.ระนอง"

19. พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ อินทร์ยิ้ม
พงส.(สบ.3) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "รอง ผกก.สส.สภ.โคกกลอย จว.พังงา"

20. พ.ต.ท.เสกสันต์ แก้วสว่าง
รอง ผกก.ปป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สวญ.สภ.นาสัก จว.ชุมพร"

21. พ.ต.ท.เชษฐพันธ์ วิชัยดิษฐ์
สว.กก.สส.ภ.จว.พังงา ย้ายมาเป็น "รอง ผกก.ปป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต"

22. พ.ต.ท.เชาว์ ผอมนะ
สวป.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง ย้ายมาเป็น "รอง ผกก.ปป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต"

23. พ.ต.ท.ณัฐวิทย์ โอทอง
สวป.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต"

24. พ.ต.ท.ลักษณาวงศ์ รำแพนสุวรรณ
สวป.สภ.คุระบุรี ย้ายมาเป็น "รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต"

25. พ.ต.ท.วันชัย พุทธานุ
สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8"

26. พ.ต.ท.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ
สวป.สภ.เมืองภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี"

27. พ.ต.ท.พงศ์นรินทร์ สุทิน
สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.สส.สภ.เมืองพังงา"

28. พ.ต.ท.พิทักษ์พล สมพงษ์
พงส.(สบ.2) สภ.เมืองภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.สส.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี"

29. พ.ต.ท.วิรัตน์ อุ่นนวล
สวป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.สส.สภ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช"

30. พ.ต.ท.สานิช หนูคง
สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.8"

31. พ.ต.ท.เสริม ขวัญนิมิตร
พงส.(สบ.2) สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี"

32. พ.ต.ท.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์
สวป.สภ.เมืองชุมพร ย้ายมาเป็น "สวป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต"

33. พ.ต.ต.จรัญ บุญโสภาพ
สว.สส.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา ย้ายมาเป็น "สวป.สภ.เมืองภูเก็ต"

34. พ.ต.ต.ปรุฬห์ชัย เหมกัง
สวป.สภ.กะทู้ จวภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.สส.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีฯ"

35. พ.ต.ต.หญิง หทัยกาญจน์ แสนโส
สว.อก.สภ.ประจักษ์ศิปาคม จว.อุดรธานี ย้ายมาเป็น "สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต"

36. ร.ต.อ.ธีระวุฒิ เทพเลื่อนรอง
สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สว.กก.สส.ภ.จว.นครศรีฯ"

37. ร.ต.อ.นพดล หนูไชยารอง
สว.จร.สภ.เมืองภูเก็ต ย้ายไปเป็น "สวป.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง"

38. ร.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนารอง
สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต"

39. ร.ต.อ.ประมวล จ่ายกระโทก
รอง สว.จร.สภ.เมืองพังงา ย้ายมาเป็น "สวป.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต"

40. ร.ต.อ.ผดุงพงศ์ ดุกสุขแก้ว
รอง สวป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต ย้ายเป็น "สวป.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น